Σύνδεση

Όροι

Για να συμμετέχει κάποιος στο My Social Space ως μέλος απαιτούνται κάποιοι όροι που πρέπει ως μέλος να αποδεχτεί για την εύρυθμη λειτουργία του ιστότοπού αλλά και για την ασφάλεια του ως μέλος μιας κοινωνικής ομάδας.

1. Θα πρέπει να είστε άνω των 18 έτων.

2. Απαιτούνται πλήρη στοιχεία της ταυτότητας για ταυτοποίηση των στοιχείων έτσι ώστε να μην μπορεί κάποιος να δημιουργήσει ένα ψεύτικο προφίλ με όλες τις συνέπειες που προκύπτουν σε μια τέτοια ενέργεια π.χ. (θέμα ασφάλειας όλων των μελών «χρηστών του δικτύου»).

3. Απαγορεύονται τα υβριστικά σχόλια ενός μέλους προς άλλο και κάθε τέτοια θα κρίνονται απαγορευτικά. Τα μέλη θα αποκλείονται αμέσως από τον διαχειριστή για μερικές ήμερες έως έναν μήνα ως προειδοποίηση και αν συνεχίσουν θα διαγράφονται οριστικά από το My Social Space.

4. Κάθε μέλος θα μπορεί να συμμετέχει σε όλες τις δραστηρίοτητες που θα προκύπτουν στο My Social Space χωρίς όμως να αναφέρεται σε πολιτική και άλλες συναφείς δραστηρίοτητες. Θα μπορεί επίσης να διαφημίζεται στον ιστότοπο είτε ως πρόσωπο μιας εταιρίας, είτε ως οργάνωση ή ομάδα με κάποιο αντίτιμο που θα ορίζει το My Social Space αποδεχόμενο όλους τους παραπάνω όρους και προϋποθέσεις.