Σύνδεση

Απόρρητο

Τα προσωπικά δεδομένα των μελών του My Social Space δεν δημοσιεύονται σε τρίτους. Για λόγους ασφαλείας οι ταυτότητες, διπλώματα οδήγησης και διαβατήρια δεν αποθηκεύονται στον ιστότοπο.

Ο ιστότοπος προστατεύεται με πιστοποιητικό ασφαλείας έως 256-bit κρυπτογράφηση.

image