Σύνδεση

Σχετικά

Δημιουργήσαμε αυτόν τον ιστότοπο ως χώρο κοινωνικής δικτύωσης ώστε κάθε νέος από 18 ετών και άνω να έχει την δυνατότητα να βρίσκεται και να συμμετέχει σε έναν χώρο κοινωνικής δικτύωσης με ασφάλεια αλλά και να γνωρίζει ότι όλα τα μέλη του δικτύου είναι πραγματικά διότι γίνεται ταυτοποίηση στοιχείων.

Επίσης θα μπορούν να αναζητούν φίλους και να συμμετέχουν σε κάθε δραστηριότητα που θα υπάρχει στο My Social Space ως μέλη μιας κοινωνίας στον χώρο των μέσων δικτύωσης.